Klasse 2 Lyd
Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide

Logg inn

Nettstedet inneholder all læreboktekst i Klasse 2 opplest (tilgjengelig for elev og lærer) og lytteøvelser (tilgjengelig for lærer).

Lydfilene kan spilles av på alle enheter som har internettilgang.

Lisenser bestiller du på cdu.no