Klasse 2 Lyd

Trykk på lenken under for å registrere deg og få mer informasjon om hvordan du får tilgang til Klasse 2 Lyd.

Gå til cdu.no for mer info

Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide

Logg inn

Nettstedet inneholder all læreboktekst i Klasse 2 opplest (tilgjengelig for elev og lærer) og lytteøvelser (tilgjengelig for lærer).

Lydfilene kan spilles av på alle enheter som har internettilgang.

Lisenser bestiller du på cdu.no